Om Trasten

Trasten är förlaget som spränger gränserna och låter världen ta plats i de svenska barnbokhyllorna.

Vårt mål är att förse barn och ungdomar i Sverige med översättningar av böcker från Afrika, Asien, Latinamerika och de delar av Europa som vanligen inte representeras i den svenska bokutgivningen. Vi vill visa upp den bredd och den kvalitet som finns runt om i världen, och den skatt av berättelser och illustrationer som går att hitta utanför våra gränser om man bara letar litet.

Trasten är en underavdelning till bokförlaget Tranan, som sedan många år tillbaka publicerar kvalitetslitteratur från olika delar av världen.Vår utgivning är liten och begränsas till ett fåtal titlar per år. Följ oss här på bloggen för nyheter om vad som är på gång!

Du hittar oss även på vårt moderförlags, bokförlaget Tranan, webbplats - www.tranan.nu.

Vill du kontakta oss så hittar du oss här:

Bokförlaget Trasten
Wollmar Yxkullsgatan 5B
118 50 Stockholm

E-post: trasten[at]tranan.nu
www.tranan.nu

Så här har andra skrivit om Trasten:
Dags för gränslösa barnböcker! - Hanna Larsson i Kristianstadsbladet 
Trasten hittar världens röster - Stina Zethraeus i Dagens Nyheter
Så blir barnboksvärlden större - Hanna Larsson i Aftonbladet
Viktiga böcker men liten förtjänst - Åsa Liliefelt i Skånskan
Om bokförlaget Trasten av Eva Redvall i Sydsvenskan